Anmälan Kontrollansvarig

  1. 1. Fastighet och sökande/byggherre
  2. 2. Uppgifter om kontrollansvarig
  3. 3. Övriga kontrollansvariga i projektet
  4. 4. Övriga upplysningar
  5. 5. Kontrollansvarigs åtaganden
  6. 6. Förhandsgranska
  7. 7. Skicka in

Denna e-tjänst har 7 steg och kräver e-legitimation för inloggning.