Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, allmänheten

  1. 1. Ansökan
  2. 2. Bifoga/Information
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg och kräver e-legitimation för inloggning.