Anmälan Oljeavskiljare

  1. 1. Uppgifter
  2. 2. Förhandsgranska
  3. 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg och kräver e-legitimation för inloggning.

Informationen du lämnar i denna annmälan kommer att lagras och bearbetas i dataregister av Vaggeryds kommun i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). För frågor eller information om databehandlingen, kontakta Vaggeryds kommun, miljö- och byggförvaltningen, Box 43, 568 21 Skillingaryd, tel 0370-67 80 00.

 

Avgift tas ut för handläggning av anmälan enligt taxa som fastställts i kommunfullmäktige