Ansökan Föreningsbidrag

 1. 1. Allmänna uppgifter om föreningen
 2. 2. Ansökan om grundbidrag
 3. 3. Ansökan om lokalbidrag
 4. 4. Ansökan om bidrag föreningsägd anläggning
 5. 5. Bilagor till föreningsbidragsansökan
 6. 6. Förhandsgranska
 7. 7. Skicka in

Denna e-tjänst har 7 steg och kräver e-legitimation för inloggning.

Välkommen med ansökan om föreningsbidrag!


Det är verksamhetsåret 2020 eller motsvarande som ligger till grund för er ansökan.
Utbetalning av bidragen sker under oktober/november.
De föreningar som inte lämnar in blanketter i tid utan att kontakta kultur och fritidsförvaltningen, får vänta på bidraget eller i värsta fall uteblir bidraget helt.

 

Till ansökan föreningsbidrag ska följande information bifogas

 1. Föreningsinformation
 2. Verksamhetsberättelse
 3. Ekonomisk redovisning
 4. Revisionsberättelse 

Följande bidrag kan sökas i samband med att föreningsinformationen uppdateras

Grundbidrag

Grundbidraget beräknas på antalet medlemmar vid årsskiftet 2020/2021.

För religiösa organisationer gäller medlemsantalet barn/ungdomar mellan åldern 6-25 år som är inskrivna i ungdomsverksamheten, till exempel scout, tonår, UV, söndagsskola och så vidare.

För funktionsrättsföreningar gäller ingen åldersgräns. Alla medlemmar oavsett ålder är bidragsberättigade.

 

Lokalbidrag

Bidraget grundar sig på de kostnader er förening haft för hyra av icke kommunala lokaler under hela året 2020.

Kom ihåg att specificera de olika lokalerna ni hyrt. Utgifterna ska vara styrkta på lämpligt sätt, till exempel av fakturakopia. Lokalbidraget beviljas bara till lokaler hyrda inom kommunen.

Det går alltså inte att få bidrag för hyra av kommunala lokaler eftersom lokalhyran redan är subventionerad.

Föreningar, som har sin huvudsakliga verksamhet förlagd till kommunala lokaler, har inte möjlighet att få bidrag till hyreskostnaden i andra lokaler.

 

Bidragsdelen är högst 80% av kostnaden  och maxbeloppet 10 000 kronor.

För pensionärsföreningar är den övre gränsen 5 000 kronor.

Bidrag till föreningsägda lokaler och anläggningar
Anläggningsbidraget tittas över under år 2021.

Vad god och fyll i blanketten enligt tidigare former så återkommer förvaltningen när det är dags för handläggningen av bidraget för just din förening.

 

Information om bidragens summa för anläggningsbidrag

Övriga bidrag

Som extra bilaga går det att skicka in en särskilt bidrag ansökan.
Information om särskilt bidrag

Välkomna med er ansökan!

Information om behandling av personuppgifter 

Personuppgifter som du lämnar i ansökan/anmälan databehandlas i enlighet med GDPR (Dataskyddslagstiftning) av kultur- och fritidsnämnden i syfte att registrera, administrera och handlägga din ansökan/anmälan. Sådana uppgifter kan också komma att publiceras på Vaggeryds kommuns hemsida i informationssyfte i samband med publicering av diarium, beslut, beslutsunderlag eller justerat protokoll, under förutsättning att uppgifterna är offentliga och inte omfattas av sekretess. Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig och hur vi behandlar dessa, information lämnas efter begäran av kultur- och fritidsnämnden. Information om registrerade personuppgifter lämnas efter skriftlig begäran ställd till Vaggeryds kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 43, 568 21 Skillingaryd. Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vill du begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan du vända dig till samma adress eller ringa 0370- 67 80 00.

 

Mer information finns på www.vaggeryd.se/personuppgift