Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 § miljöbalken

 1. 1. Företagsuppgifter
 2. 2. Anmälan avser
 3. 3. Lokalisering
 4. 4. Produktion/Verksamhet
 5. 5. Ködmedier/Kemikalie
 6. 6. Vatten
 7. 7. Luft/Buller
 8. 8. Avfall
 9. 9. Energi
 10. 10. Övrigt
 11. 11. Bilagor
 12. 12. Förhandsgranska
 13. 13. Skicka in

Denna e-tjänst har 13 steg.