Ansökan till vuxenutbildning

  1. 1. Personuppgifter
  2. 2. Tidigare utbildning
  3. 3. Studieval
  4. 4. Studieplan
  5. 5. Förhandsgranska
  6. 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg och kräver e-legitimation för inloggning.