Val av annan kommunal skola inom Vaggeryds kommun

  1. 1. Uppgifter
  2. 2. Förhandsgranska
  3. 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg och kräver e-legitimation för inloggning.

Vårdnadshavare har via det fria skolvalet rätt att ansöka om plats på en annan skola än den anvisade.

Om önskad skola pga ekonomiska eller organisatoriska svårigheter inte kan ta emot eleven kommer ansökan avslås.

Beslut om eleven kan tas emot eller ej meddelas den som ansökt skriftligt.

Om ni är två vårdnadshavare ska båda signera ansökan.