Samtycke vuxna - fotografi

  1. 1. Samtycke
  2. 2. Skicka in

Denna e-tjänst har 2 steg och kräver e-legitimation för inloggning.

Samtycke till hantering av personuppgift – fotografi

Vaggeryds kommun använder bild och film på människor i olika kanaler för att informera om kommunens olika verksamheter och marknadsföra kommunen som plats. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter så som foto, film och namn är att du ger ditt samtycke.

 

Dina personuppgifter (foto/film, namn) kommer att sparas tillsammans med samtycket på kommunens bildserver och gallras vid inaktualitet. De personuppgifter vi behandlar kan komma att delas med andra nämnder/förvaltningar inom Vaggeryds kommun.

 

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen i Vaggeryds kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på:

 

Kommunens växel: 0370-67 80 00
E-post: info@vaggeryd.se

 

Du når vårt dataskyddsombud på: Johan Isaksson, johan.isaksson@jonkoping.se eller tel 036-10 28 02

 

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

 

Giltighet: Samtycket är giltigt tills vidare (gallras vid inaktualitet).

 

Mer information finns på www.vaggeryd.se/personuppgift