Anmälan om sanering av förorenad byggnad

  1. 1. Uppdragsgivare
  2. 2. Saneringsföretag
  3. 3. Arbetsbeskrivning
  4. 4. Kemiska produkter
  5. 5. Farligt avfall
  6. 6. Bilagor
  7. 7. Förhandsgranska
  8. 8. Skicka in

Denna e-tjänst har 8 steg och kräver e-legitimation för inloggning.