Flyttanmälan VA och renhållning

  1. 1. Inledning
  2. 2. Uppgifter säljare
  3. 3. Uppgifter köpare
  4. 4. Avläsning
  5. 5. Förhandsgranska
  6. 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg och kräver e-legitimation för inloggning.