Ansökan om ledarutbildningsbidrag

  1. 1. Ansökan om ledarutbildningsbidrag
  2. 2. Förhandsgranska
  3. 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg och kräver e-legitimation för inloggning.

Ansökan om ledarutbildningsbidrag

 

Normer för ledarutbildningsbidrag

Utgår till kurser för ungdomsledarutbildning arrangerade av riks- och distriktsorganisation.

75% av kostnaden för män, 100% av kostnaden för kvinnor.

 

Endagskurs max 100 kr/deltagare, en dagskurs gäller även helg.
Veckoslutskurs max 500 kr/deltagare, avser lördag-söndag.
Veckokurs max 700 kr/deltagare.
Internkurs, heldag minst 6 tim, minst 5 deltagare, max 1 000 kr.
Internkurs, halvdag minst 3 tim, minst 5 deltagare, max 500 kr.

Maxbelopp bidrag per förening och år
3.000 kr < 100 medlemmar i åldern 7–19 år
5.000 kr > 100 medlemmar I åldern 7–19 år

 

Bidragsberättigade kostnader är kursavgift, resekostnader med billigaste färdsätt och kursmaterial.

 

Information om behandling av personuppgifter 

Personuppgifter som du lämnar i ansökan/anmälan databehandlas i enlighet med GDPR (Dataskyddslagstiftning) av kultur- och fritidsnämnden i syfte att registrera, administrera och handlägga din ansökan/anmälan. Sådana uppgifter kan också komma att publiceras på Vaggeryds kommuns hemsida i informationssyfte i samband med publicering av diarium, beslut, beslutsunderlag eller justerat protokoll, under förutsättning att uppgifterna är offentliga och inte omfattas av sekretess. Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig och hur vi behandlar dessa, information lämnas efter begäran av kultur- och fritidsnämnden. Information om registrerade personuppgifter lämnas efter skriftlig begäran ställd till Vaggeryds kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 43, 568 21 Skillingaryd. Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vill du begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan du vända dig till samma adress eller ringa 0370- 67 80 00.

 

Mer information finns på www.vaggeryd.se/personuppgift