Ansökan om ledighet för elev

  1. 1. Blankett
  2. 2. Info
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg och kräver e-legitimation för inloggning.

Observera följande:

 

Vid gemensam vårdnad krävs att båda vårdnadshavarna signerar blanketten. Vid e-legitimation fylls uppgifterna för den vårdnadshavare i automatiskt som loggat in med e-legitimationen och ni anger då uppgifterna för vårdnadshavare 2.

För att vårdnadshavare 2 ska få möjlighet att fullfölja ärendet så måste dennes namn, personnummer och e-postadress fyllas i.

Vårdnadshavare 2 kommer då att få ett e-post med en länk till Vaggeryds kommun "Mina sidor" där man loggar in och godkänner ärendet. Om inte detta fullföljs kommer inte ärendet in till kommunen.

 

Vid ensam vårdnad fyller ni inte i något på vårdnadshavare 2 utan skickar bara in blanketten.