Anmälan om ändring/upphörande av livsmedelsverksamhet

  1. 1. Verksamhetsutövare
  2. 2. Lokal där verksamheten bedrivs
  3. 3. Redogörelse för ändring
  4. 4. Förhandsgranska
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning.