Anmälan miljöfarlig verksamhet

 1. 1. Uppgifterna avser
 2. 2. Verksamhetsutövare
 3. 3. Fastighet
 4. 4. Verksamhet
 5. 5. Process/Produktionsmetod
 6. 6. Kemikaliehantering
 7. 7. Utsläpp
 8. 8. Omgivningspåverkan
 9. 9. Reningsmetod
 10. 10. Energiåtgång
 11. 11. Avgift
 12. 12. Underskrift
 13. 13. Uppladdning av filer
 14. 14. Förhandsgranska
 15. 15. Skicka in

Denna e-tjänst har 15 steg och kräver e-legitimation för inloggning.