Bidragsansökan för kompressorstyrd cykelpump

  1. 1. Bidragsansökan
  2. 2. Förhandsgranska
  3. 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg.

 Krav för bidrag för offentliga cykelpumpar:

 

  • Gäller företag med organisationsnummer och lokaliserat i Vaggeryds kommun.
  • Företaget ska tillhandahålla fri tryckluft genom pumpanordning för cyklar.
  • Pumpanordningen ska vara tillgänglig för allmänheten alla dagar i veckan, dygnet runt.
  • Pumpanordningens geografiska placering ska vara inom 300 meters avstånd (fågelvägen) från torgens centrumpunkt samt placerad ut mot allmän kommunal infrastruktur. Saknar tätorten torg definierar kommunen en lokal central plats som utgör avståndspunkt för respektive tätort.
  • Bidraget ska sökas årligen genom en digital ansöknings-blankett senast den 1 mars för bidrag innevarande år.
  • När bidrag har godkänts ska kommunen tillhandahålla en skylt, ”Offentlig cykelpump - Vaggeryds kommun”, som sätts upp av bidragstagaren.
  • Årlig ersättning utgår när ovanstående krav uppfylls med 1000 kr/år och betalas ut i oktober varje år.