Ansökan om särskilda insatser enligt LSS

  1. 1. Grunduppgifter
  2. 2. Insatser
  3. 3. Övrigt och samtycke
  4. 4. Förhandsgranska
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning.

Ansökan om särskilda insatser enligt LSS