Kulturföreningarnas verksamhetsbidrag

  1. 1. Allmänna uppgifter om föreningen
  2. 2. Kulturföreningarnas verksamhetsbidrag
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg och kräver e-legitimation för inloggning.

Välkommen med ansökan om kulturföreningars verksamhetsbidrag!


Det är verksamhetsåret 2016 eller motsvarande som ligger till grund för er ansökan.
Utbetalning av bidragen sker under oktober.
De föreningar som inte lämnar in blanketter i tid utan att kontakta kultur och fritid, får vänta på bidraget eller i värsta fall uteblir bidraget helt.

 

Till ansökan föreningsbidrag ska följande information bifogas

  1. Föreningsinformation
  2. Verksamhetsberättelse
  3. Ekonomisk redovisning
  4. Revisionsberättelse 

 

Övriga bidrag

Som extra bilaga går det att skicka in en särskilt bidrag ansökan.
Information om särskilt bidrag

 

Välkomna med er ansökan!

 

Information om behandling av personuppgifter 

Personuppgifter som du lämnar i ansökan/anmälan databehandlas i enlighet med GDPR (Dataskyddslagstiftning) av kultur- och fritidsnämnden i syfte att registrera, administrera och handlägga din ansökan/anmälan. Sådana uppgifter kan också komma att publiceras på Vaggeryds kommuns hemsida i informationssyfte i samband med publicering av diarium, beslut, beslutsunderlag eller justerat protokoll, under förutsättning att uppgifterna är offentliga och inte omfattas av sekretess. Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig och hur vi behandlar dessa, information lämnas efter begäran av kultur- och fritidsnämnden. Information om registrerade personuppgifter lämnas efter skriftlig begäran ställd till Vaggeryds kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 43, 568 21 Skillingaryd. Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vill du begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan du vända dig till samma adress eller ringa 0370- 67 80 00.

 

Mer information finns på www.vaggeryd.se/personuppgift